Aktuella projekt

RÖDLISTAD

HÅLLBAR FRAMTID – Från andra sidan havet

RÖDLISTAD

Jag har nu visat mitt projekt RÖDLISTAD för första gången under den övergripande titeln NATURSYN. Premiären blev på Härke Konstcentrum, Frösön, hösten 2023, där jag och min medutställare, Elisabeth Athle, sammanstrålade i ett djupt engagemang och omsorg om granen r e s p snölegan. Vi blev uppmärksammade i tre lokaltidningar och jag fick in en artikel i Mossornas vänners tidskrift, Myrinia, efter att ha deltagit i en levermosskurs i Ånn, Jämtland, sensommaren 2023. Under sommaren 2024 utvidgar jag min del av utställningen och visar RÖDLISTAD I Fjällträdgården, Ájtte samemuseum, Jokkmokk. I Fjällträdgården har på senare år anlagts en snölegevegetation, växtlighet som annars hittas i långvarigt snötäckt mark i fjällen och i Arktis. Det känns bra att kunna visa utställningen i anslutning till den satsningen och ett försök att uppmärksamma snölegan och dess specifika arter som hotas av ett allt varmare klimat. Vid öppningen kommer jag att hålla en föreläsning om projektet. Utställningen i Fjällträdgården är öppen från 10 juni – 25 augusti 2024.

Länk volym: https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/volym/recensioner/ – Gemensam natursyn på Härke Konstcentrum, 2023-11-22

————–

My current project is called Red listed. My goal is to bring focus to the climate effect on snow patch vegetation, its eco-system and biological diversity (red listed species). I also want to investigate how the snow patches have been utilized by animals and humans, both historically and at present. Through acquired knowledge after the planned time for the project, I intend to execute a Public Art Manifestation, striving for a Nordic perspective. The documentation is an important foundation for the work, and I have therefore support from scientists and experts to maintain the evidence.
On my homepage I show some pictures/works that depict my artistic intention and my searching. The work project will continue for 3-4 years as I will visit snow patches during the summer and in the autumn. Two of the snow patches have been selected, one in Jamtland and one in southern Lapland. The criteria have been on different altitudes and accessibility in the mountainous region. 
Mari 2022

————–

Mitt aktuella projekt kallar jag ”Rödlistad.” Mitt mål är att lyfta fram klimatets påverkan på ”snölegan” dess ekosystem och mångfald (rödlistade arter). Jag vill också veta hur legan nyttjats av djur och människor, både historiskt och i nutid. Vill genom förvärvade kunskaper efter den planerade projekttiden utföra en offentlig konstnärlig manifestation med en strävan efter nordiska perspektiv. Dokumentationen utgör en viktig grund i arbetet och jag har därför stöd av forskare och expertis för att evidens ska kunna upprätthållas.
På hemsidan visar jag några bilder/verk som visar min konstnärliga intention och mitt sökande. Projektarbetet kommer att pågå under 3-4 år eftersom jag besöker snölegorna under sommar och höst. Två snölegor, en i Jämtland och en i södra Lappland har jag valt ut. Kriterierna har varit på olika höjd och tillgänglighet i fjällområden.
Mari 2022


En introduktion finns att läsa här:

https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/volym/reportage/essa-om-platsens-betydelse-for-ett-konstnarskap4/

Presentation av mig och mitt projekt Rödlistad
Under pandemin var förhållandena annorlunda för oss alla, naturligtvis även för oss bildkonstnärer. Jag hade precis avslutat ett stort eget övergripande arbete om hållbarhet. Det blev stiltje, och jag funderade på hur jag skulle kunna gå vidare. Definitivt hade jag en önskan om att göra något för miljön eftersom det har varit en stor del av mitt fokus.

        Förutsättningslöst ringde jag upp Sebastian Sundberg, expert på kärlväxter, SLU Artdatabanken Uppsala, hösten 2020. Eftersom jag hade tillgång till två fjällstugor, en i Borgafjäll Lappland, och en i Ottsjö Jämtland, i denna tid av isolering, såg jag möjligheten att nyttja dom på ett konstruktivt sätt. Sebastian gav mig injektionen. Snölegorna är på väg bort, koncentrera dig på dom.

        Nu började jag att formulera mig. Med hjälp av Google Earth letade jag reda på två natursköna tältplatser med tillgång till vatten och snölegor. På västra Ottfjället rakt upp från Bottnarna vid sjöändan, lågalpin zon, c a 750 möh hittade jag legan som fick namnet ”Fågeln”. I Borgafjäll hamnade jag på nordsluttningen av Jiengejhtseme i mellanalpin zon, c a 1250 möh, legan fick heta ”Den långa snön” inspirerad av den svenska översättningen av fjällets namn som kan tolkas som, den långa snön som ligger år efter år. Mitt fascination för fjällen och dess natur har följt mig sedan jag var barn. Mamma fördjupade mitt intresse genom att få mig observant på vackra blomster, lavar och mossor. Så det föll sig naturligt; fjällblommor vid ”Den långa snön” och mossor vid ”Fågeln”.

        Målet var att följa mina upptäckter under tre somrar. Jag inledde min process. Besöken till Ottfjället har skett ungefär vid samma tidpunkt varje sommar, 27 juni-3 juli samt mellan den 17-28 augusti och mellan den 9-13 juli till den långa snön. Som medföljare på fjället tog jag med min man, projektpresentation

Håkan, eftersom terrängen bitvis är svår och en hand extra att tillgå är aldrig fel. Mina mål inom projektets ramar har varit att:

–        identifiera en snölega, med ord, bild och fakta. Den starthjälpen fick jag av Nils Cronberg, Inventerare av snölegor, och mossexpert, Lunds universitet.

–        få en större förståelse för snölegans betydelse för människor, växter och djur, historiskt och i nutid. Håkan Tunón, CBM, SLU Uppsala, är i det fallet en viktig person för mig.

–        lära mig ett antal kärlväxter respektive mossor, 10-15 st, från snölegans biotop (från de specifika områden jag valt ut) med full evidens så att jag själv kan registrera framtida fynd på Artdatabanken.

–        bygga upp publika konstnärliga koncept för att som konstnär kunna kommunicera vikten av snölegor och insatser med att bevara dessa miljöer. Arbete mot processinriktade visningar med videor, fotografier, texter och representativa fynd och objekt från platserna. Jag har under besöken på Ottfjället markerat snöutbredning runt en ”vinge” på Fågeln. Under sista besöket i augusti 2023 satte jag ut band mellan markörerna. Jag fotograferade installationen. I Borga gjorde jag ett avslut genom att filma en kort sekvens över legan från helikopter torsdagen den 5 okt 2023, dagen innan snön föll över fjälltopparna. Alla delar i arbetet ser jag som tidsdokument.

Alla mina kontakter och experter innehar ovärdeliga kunskaper och har varit öppna och behjälpliga under projekttiden. Jag har arbetet med ett stort kontaktnät, deltagit i exkursioner och kurser, studiebesök. Mina kontaktinstanser har varit och är, (förutom specifikt nämnda experter med r e s p referenser), Mossornas vänner, JÄBS, Jämtlands botaniska sällskap, Floraväktarna och Länsstyrelsen och Naturum i Vålådalen, Jämtland.

*Ordet snölega används i alla sammanhang där snö ligger länge, även i stadsmiljö. Under åren 2021-2022 följde jag, dokumentärt, snöuppläggningen och snöutläggningen på Östersund Skidstadion. Denna specifika insats blev ett spännande projekt i projektet. Dessa fotografier och videofilmer kan visas i en separat utställning.

Stort Tack till samtliga medhjälpare och kontaktpersoner. Ingen glömd! Mari Vedin Laaksonen

ÖSK-legan

HÅLLBAR FRAMTID – Från andra sidan havet

Genom teman, föreställningar och projektarbeten har jag under alla år uppmärksammat ämnen inom aktuella samhällsfrågor och reflekterat över människans utsatthet.
Mitt senast genomförda projekt är Hållbar framtid med utställningen Från andra sidan havet. Innehållet behandlade flykt, konflikt och klimat. Under en månads tid visades utställningen och under den tiden samordnades både seminarium, föreställningar och föredrag för interna grupper och för allmänhet.
Jag arbetade med bilderna till utställningen under 5-6 år. Många stora verk ingick, men också konstvideos och grafiska installationer. Jag visar några bilder här på hemsidan och hoppas att de ska väcka intresse. Jag har också lagt ut tillhörande katalog som är tillgänglig för nedladdning.
Mari 2022

————–

I have worked with artistic expression during my whole life, which has brought me much happiness and exciting experiences. Via different themes, performances, and work projects, I have focused on subjects that I find engaging, such as current social situations and my personal reflections on the vulnerability of mankind.
My latest completed project has been Sustainable Future via the exhibit From the Other Side of the Ocean. The content explored Escape, Conflict and Climate. During the month-long exhibit, there were Seminars, Performances and Talks for both Internal Groups as well as for the General Public.
I worked on the pictures for the exhibit for 5-6 years. Many large works were included, but also art videos and graphic installations. I’m showing some of my pieces here on my homepage and hope they invite curiosity. I have also published an associated catalogue that is available for downloading.
Mari 2022

Länkar:
Mångbottnad utställning med mörka undertoner/
Grus & Guld nr 2 2018
Jämten 2020, reportage

Numrets konstnär

Askonsdag 2020 Stora Kyrkan med bilder Från andra sidan havet, i samarbete med kören Octava och organist Nicklas Strandberg med flera.

Nu är utställningsprojektet avslutat men finns i katalogformat. Jag är också intresserad av att visa utställningen på andra orter med e v fördjupning: Vid intresse kontakta mig: art@marivedin.com

 

HÅLLBAR FRAMTID  Klimat – Konflikt – Folkströmningar

Jamtli Exercishall, Infanterigatan 30, Östersund

Konstutställning Mari Vedin Laaksonen  ”Från andra sidan havet”  Olje och akrylmåleri, träsnitt och installationer.

15 september – 14 oktober 2018.   Utställningsarrangör  Galleri Remi.

Vernissage Lördag 15 september kl 12  Öppningsceremoni kl 13 Välkommen!

Öppet ti-fre 12-17, lö-sö 12-16, må stängt. Fritt inträde. Café Tingshuset – Hej främling! under utställningstiderna. Önskar ni träffa konstnären och projektledaren Mari Vedin Laaksonen för kort visning och samtal – kontakta Mari på 073-0564802. Vecka 40 även visningar för skolgrupper.

OFFENTLIGT PROGRAM  (Se presentationer längre ner på sidan)

Torsdag 20 september kl 18-20 Temakväll kring hållbara samhällsinitiativ anordnad av SMICE. Studenter vid Mittuniversitetets ekoentreprenörs program visar film och berättar om sina fältstudier i Indien och Uganda. Fritt inträde.

Onsdag 26 september kl 18.30-20.30  Art performance ”Bakom solen”. Wejdan Derky målar sin flykt live på scen med musik. Konstverket auktioneras ut till förmån för Kurdiska Röda Solen. Fritt inträde.

Onsdag 3 oktober kl 18 resp 19  Art performance ”Forest Collections”, Malin Ståhl. kl  kl 19   Dance performance ”Bills Negra” – inspirerad av Mari Vedin Laaksonen grafiska verk. Katja lindgren Anttila o Nayla Espinosa. Fritt inträde.

Torsdag 4 oktober kl 18  Föreläsning ”Klimatet igår och idag – och imorgon?”    Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco. Inträde 100 kr. kontant eller Swish.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/konst-ska-locka-till-debatt-om-klimatet

https://www.svtplay.se/video/19331343/lokala-nyheter-jamtland/svt-nyheter-jamtland-16-sep-19-55-1?start=auto&tab=2018

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7040183

https://www.op.se/artikel/jamtland/flyktingar-isberg-och-pengar-mari-vedin-laaksonen-gor-hallbar-utstallning-jag-ville-fanga-andan-oron-over-en-icke-hallbar-framtid

Ett projekt ”i tiden”, eller är det verkligen på djupet så, att vi
som bor här i de rikare länderna, sakta börjar förstå att vi också blir
berörda trots allt. Att vi känner av klimatet, konflikterna och folkströmningarna? För fem år sedan började jag känna oro på riktigt, aningar kände jag långt innan. Ni vet när det känns lite kymigt. Problemen hade jag placerat ganska långt ifrån mig både vad gäller kunskap och förståelse, men jag kände oro.
Allra först ville jag bara arbeta med den super vackra naturen
som finns här i Jämtland. Jag tänkte: Ser ni inte hur fantastiskt vi har det, ville jag skrika ut? Men sen förstod jag att det räckte inte för mig i mitt konstnärliga uttryck. Jag har varit tvungen att ta in det som känns tungt. Inte på ett sätt som dokumentärfotograf. Jag är ju inte nära händelserna, utan som en konstnär som lever bra men känner oro över allt som händer, som gör att människor dör av skitigt vatten och av vapen. Människor flyr.
Jag har haft glädjen att möta människor som har kommit hit. En del har jag kommit så nära att jag har även fått möta deras historia, blivit en del av deras ”nya” familj. Det har varit och är en lycka för mig….att kunna finnas där för någon, att få lära sig något nytt i livet.

Konstutställningen har titeln ”Från andra sidan havet” och består av träsnitt, oljemålningar och akrylmålningar på duk med några undantag. Jag har målat dessa bilder under drygt fyra års tid. Se och känn, bara känn…

Installationernas titlar är ”Flykten ett och två”. Vi har gjort ljudupptagningar och filmat, fotat och involverat människor som har varit i kontakt med svält, förlorat familjemedlemmar och flytt undan, med svåra minnen att bära på. Känn bara, känn…

https://www.ltz.se/taggat/Exercishall%20Jamtli

Studiecirkeln skapas av många entusiaster och innehållet skapar deltagarna tillsammans utifrån sångglädje och minnenas gemenskap. Kanske kan vi låta en visa eller melodi bli till text, bli till dans i mångkulturens tecken? Kanske vi ses under vernissagen?

https://www.ltz.se/taggat/Exercishall%20Jamtli

*Tisdagsjamm:  Öppen grupp på Facebook. Se tider för träffar.

Välkommen att bli medlem och deltagare!

Föreläsningarna handlar bland annat om klimatet. Andreas Gyllenhammar är en av de tillfrågade. Han presenterar sin inriktning så här: ”En vinkel skulle kunna vara att prata om vad som sker ute i världen när det gäller hållbar utveckling och hur man kan omvandla den här oron till hopp. Att vi fortfarande kan klara det och att det finns många goda krafter.” Jag tackade ja till den vinklingen. Den kändes bra.

Katalogen får du i din hand.

PRESENTATION AV AKTÖRER

under det offentliga programmet, 15 sept 14 okt 2018

MARI VEDIN LAAKSONEN bildkonstnär och projektledare. Välkomna att uppleva utställningen Från andra sidan havet under perioden 15 sep tom 14 okt på Jamtli Exercishall. Mari har varit aktiv som bildkonstnär i Jämtland sedan 1987. Många har mött Maris verk tidigare, som pedagog eller stött på någon av de tiotal gestaltningar som är placerade i länet. Mari har under åren tagit emot bland annat Peterson-Berger priset och Östersunds kulturstipendium. Vi möter Mari ständigt med nya former och uttryck. Hennes verk väcker känslor och frågor och kan mötas av alla med ett öppet sinnelag.

Några platser där hennes konst finns representerad är i Fridegårdsparken, Östersund, på ”gamla sekretariatet”, Östersund Skidstadion och på Hembygdsgården Stockesalen på Frösön. Väl mött! www.marivedin.com

SAMHÄLLSENTREPENÖRSKAP handlar om att hitta nya lösningar och organisationsformer som kan skapa ett mer hållbart samhälle: ekonomiskt, socialt såväl som ekologiskt. Kom och lyssna till två berättelser från fältstudier av framgångsrika och nytänkande aktörer inom detta område. Studenter vid mittuniversitetets ekoentreprenörsprogram berättar och visar film.

http://rangsutra.com/

https://www.socialinnovationacademy.org/

SMICE Nätverk för hållbarhet.

Stödjer hållbara visioner hela vägen till handling. Tillsammans bygger vi drivkraft, innovation och cirkulära flöden i hela Mittnorden.

Har du en idé som kan snabba på omställningen till ett hållbart samhälle?

Då kan SMICE stötta dig med kontakter, kunskaper och rådgivning för att göra idén verklig! Vi anpassar det vi erbjuder efter det du behöver och finns i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag.

Kika in på www.smice.nu eller www.facebook.com/besmice

Kontakta oss så berättar vi mer! Tel: 063-146548, mail: kontakt@smice.nu

SMICE har bidragit till föreläsningar och interna workshops inom ramen för Hållbar Framtid.

WEJDAN DERKY är en kurdisk konstnär från Syrien. Hon har en gedigen konstutbildning. Wejdan är utexaminerad från “Verksamheter & Praktisk Konstcentrum” i Damaskus 1983, Diplom för högre studier vid konstfakulteten från Damaskus Universitetet 1988, utexaminerad från Adham Ismail centrum för bildkonst, Kulturministeriet i Damaskus 1992. Sedan 2007 är hon verksam i Sverige. Där vi har kunnat se hennes verk i en rad utställningar i Sundsvallsregionen, Stockholm, Eskilstuna, Uppsala med flera. I hennes målningar kan man se att att de är utvecklade i ett annat ljus “landet med evigt solsken” Syrien). Uttrycket i tavlorna är intensivt och livfullt och bilderna har ofta karaktär av “snapshots”. I målningarna möter vi män, kvinnor, fåglar, byggnader och dramatiska livssituationer från Mellanösterns verklighet.

https://www.st.nu/logga-in/wejdan-derky-vill-ta-en-paus-fran-kriget-staller-ut-i-sin-atelje-kande-mig-omansklig-om-jag-malade-en-glad-tavla

https://sundsvall.etc.se/kultur-noje/wejdan-ar-kong-i-sundsvall?sida=1

http://www.cumulusinfo.se/eventfotografcopy/ Wejdanderky@hotmail.com

Mobil 076 2742963 Facebook Wejdan Derky

MALIN STÅHL är bildkonstnär utbildad vid Iceland Academy of the Arts, the School of the Art Institute of Chicago and the Slade School of Fine Art i London. Hon arbetar med utgångspunkt i performance, med fokus på kropp och landskap, där processer och delande är centrala. För mer information se www.malinstahl.se och https://www.instagram.com/malinstahl/

ñU DANCE COMPANY i samarbete med SUR, Creación Escénica. ñU är ett nomadiskt danskompani som hänger sig åt samtida dans, och som tillkom i Argentina 2012. Danskompaniet arbetar med olika dansdiscipliner och utforskar det utmärkande och unika i varje enskilt danskonstverk. ñU utgör en del i SUR, Creación Escénica, ett danskollektiv bestående av flera sydamerikanska koreografer som skapar danskonstverk med utgångspunkt från de latinamerikanska kulturen och identiteten.

Dansare Katja Lindgren Anttila och Nayla Espinosa García Tekniker Bengt Jönsson Sång Natalia Merlano musiker/producent Luis Fernando Sánchez Goodin.

Med utgångspunkt från Maris träsnitt skapar vi en dansperformance som berör ämnena exil och migration. Havets ljudkuliss som ackompanjerar en resa mot okänt mål; den resa där vi lämnar osynliga märken bakom oss och som märker oss för livet. Vad av vårat människovärde återstår när vi tvingats fly? Det enda konkreta är då våra kroppar i rörelse.

https://surcreacionescenic.wixsite.com/surcreacionescenica

Facebook: Sur Creacion Escenica

ANDREAS GYLLENHAMMAR är miljöforskaren från Frösön som blev hållbarhetschef på Europas största konsultbolag, Sweco. Idag medverkar Andreas på FNs toppmöten samt då världens största företag samlas för att diskutera hur man bäst bidrar till en hållbar utveckling i världen. Andreas är en efterfrågad föredragshållare inom hållbar utveckling, klimat och miljö där han ofta gör omvärldsbevakning på aktuella trender. I detta föredrag kommer Andreas ge en uppdatering om den senaste utvecklingen inom Agenda2030, Sveriges nya handlingsplan och vilka stora trender som just nu formar samhällsutvecklingen. Klimatmålen är tufft satta men går att nå med digitaliseringen och en cirkulärekonomisk utveckling. Bransch efter bransch ställer om och det går fort mellan det globala och lokala.”

Hållbar framtid, Jamtli Exercishall 2018

Mari Vedin Laaksonen

Separatutställning Grafiska sällskapet hösten 2019.

Deltagare i Vårsalongen 2018. Bilden som blev antagen ingår i temat ”Från andra sidan havet” och såldes till Region Gotland.

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/3951497

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6833786

Fler bilder från projektet kommer att läggas ut ca två veckor innan vernissage.