Välkommen

Portfolio


Recensioner

Spår i tiden

Cirklar
Tid som något mätbart
Tid som som en oändlighet
Tid som nu
Tid som då
Vad gör vi nu?
Vad gör vi då?
Människor gömmer sig
Människor flyr
Det gör ont i mig då
Det gör ont i mig nu
Vad gör vi då?
Vad gör vi nu?
Solen värmer
Isen rinner
Det blir torrt
Det brinner
Djuren och naturen
Tiden gör cirklar
cirklar som spår
In i framtiden

Free of time

Axplock, offentliga uppdrag och gestaltningar/utsmyckningar, nuvarande placering

1. Östersunds Kulturskola -90 och – 91

2. Stockesalen, hembygdsgård, Frösön -93

3. Rehabcenter Remonthagen, Östersund -93

4. Jämtlands Gymnasium Wargentin, Östersund -95

5. Arbetsförmedlingen Östersund -97

6. Identiteter¨, sceniskt bildspel samt 96-98 .

7. Trossgränd, serviceboende, Östersund -01

8. Sollefteå centrum, skulptur -01

9. Östersund Skidstadion, gamla sekretariatet -05

10. Fridegårdsparken, Östersund -07

11. JazzRythmFest, Östersund, bildspel -09 och -10

12. I en Klang av tystnad, Borgvattnet -10

 8.

 

   Free of time

 9.

  5.

   Naturögonblick

Främmande

Naturögonblick arbete under 7 år

Jag har använt akryl på papper som min teknik och uttryckssätt. Abstraktionerna är inspirerade av upplevda ögonblick i naturens skeenden. Miljöproblematiken ligger och lurar. Min önskan är att betraktaren ska kunna känna av både en fysisk och själslig närvaro i bilderna, uppskatta och reflektera över den natur vi har idag, men som vi inte kan ta för givet. Alla vi tillsammans måste aktivt arbeta för att bevara den för framtiden.

 

   Erotik

    fd Ishallen

 2.

 7.

 7.

 7.

     Behövs Du?

   Identiteter

   Identiteter

   Naturögonblick

   Eros

   Eros

 10.

   Sorg i vår tid

   Free of time

Slöjan, Stående. Giclée, 100 x 70 cm

Recensioner

Behövs Du? När konsten berör

Förtrollat

Grafikrecension

Identiteter, Allkonstverk som rekommenderas

Luleårecension

Två utställningar stod i full blom i helgen

Vägar ut i Norden, Free of time, Rent hårresande kul mittnordisk konst

Om mig

Mari Vedin Laaksonen
Hästhagsvägen 24
831 43 ÖSTERSUND
+46 73 0564802
art@marivedin.com

Jag valde ett yrkesliv som bildkonstnär 1987. Min verksamhet har utgått från Jämtland. Ni har kunnat se mina verk på utställningar genom åren, träffat mig som pedagog eller via gestaltningar som är placerade i länet. Under åren har jag tagit emot bland annat Peterson-Berger priset, Östersunds kulturstipendium och arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Jag har drivit många stora konstprojekt som BehövsDu?, Vägar ut i Norden och Hållbar framtid.

Mina verk och arbete handlar om att ständigt förmedla nya former och uttryck, genom främst teknikerna olja, akryl och högtryck. Mina teman väcker känslor och frågor och är ofta nutidsorienterade med stort engagemang för människans livssituation.

Några platser där mina gestaltningar finns representerad är i Fridegårdsparken, Östersund, på gamla sekretariatet, Östersund Skidstadion och på Hembygdsgården Stockesalen på Frösön.
Väl mött på hemsidan och under framtida offentliga visningar!

Mari 2022.03.09

I chose the profession as Visual Artist in 1987. I have been active in Jamtland County. You have been able to view my work at Exhibits through the years, met me as a teacher or via Commissioned Art placed throughout the Region. During the years I have been awarded among others, the Peterson-Berger Prize, Ostersund Cultural Grant, and Work Stipend from the Swedish Artists’ Committee. I have initiated many large art projects such as Behövs Du? (Are you needed?), Vägar ut i Norden (Roads throughout the North), and Hållbar framtid (Sustainable Future).

My art and my work are about continuously connecting new forms and expressions via mostly oil, acrylic and letter press. My themes evoke emotions and questions and are often current event oriented with commitment for the living situation of man.

Some locations where my commissioned Art can be found are Fridegårdparken and Ostersund Ski Stadium in Ostersund, as well as Stockesalen Homestead, Frösön.
Welcome to my Homepage and to future general Exhibitions!

Mari 2022.03.09

MARI VEDIN LAAKSONEN   

AXPLOCK från min verksamhet.

Separatutställningar

Nord Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos, Norge -02
Konsthallen, Seinäjoki, Finland -04
Galleri Remi, Östersund  -06
Kulturens Hus, Luleå -08
Ahlbergshallen, Östersund -09
Galleri Ekvall+Törnblom, Stockholm -12
Galleri Remi/Jamtli Exercishall, Östersund -18
Grafiska Sällskapet, Stockholm  -19
Stora kyrkan, Östersund -20
Hammerdals konstförening -21
Grafiska sällskapet, Moriska rummet -23
Östersunds Stadsbibliotek -23
Natursyn/Rödlistad, Härke Konstcentrum -23
Rödlistad, Fjällträdgården,
Ájtte samemuseum, Jokkmokk, Sommaren. -24
Samlingsutställningar

Skellefteå Konsthall -14      
Västerbottens museum, Umeå -14                 
Eksjö museum, Eksjö  -15
Jämtlands läns museum, Östersund -17
Grafiska Sällskapet, Stockholm -17
Vårsalongen 2018 - Liljevalchs, Stockholm -18
Mitt-salong, LAT 62-63, Östersund -19
Vasa Konsthall, Finland  -19
Vårsalongen 2021 - Liljevalchs, Stockholm -21
Byhuset, Rödön -22
ÖKV - Galleri Lokomotiv, Örnsköldsvik -22
Hammerdal, kulturhus, Region Västernorrland/Härjedalen. -22
Grafiska Sällskapet, Ahlbergshallen Östersund, Kanarieöarna -22
START, Exercishallen, Östersund -23
ÖKV - Härke Konstcentrum Frösön -23
Xylon, Härke konstcentrum Frösön,
Konstbyn Nordingrå -22-23
Offentliga uppdrag och gestaltningar

Stockesalen, hembygdsgård Frösön,
Frösö hembygdsförening, staten -93

Identiteter, sceniskt bildspel,
Länsmusiken i Jämtland  -98

Östersund Skidstadion, Gamla sekretariatet,
Östersunds kommun -05

Fridegårdsparken, Östersunds kommun -07

JazzRythmFest, Östersund,
sceniskt bildspel, Estrad Norr
- Kultur i Jämtland Härjedalen 09-10

I en Klang av tystnad-Konstprojektet
Konstgödning i Jämtland/Härjedalen
Borgvattnet, Performance -10

Sceniskt bildspel, Från andra sidan havet,
Svenska kyrkan -20
Projekt drivna i egen regi                                                       

Identiteter, CD-Rom 95-98
Vägar ut i Norden 01-03    
Behövs Du? 03-04
Hållbar framtid 13-18
Rödlistad 20-24
Internationella yrkeserfarenheter 

Estland, Ungern, Indien, Finland och Norge.
Övrigt  

Östersunds kulturstipendium -92
Ettårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden -96
Diplomerad vid Internationella bildspelsfestivalen -98
Kulturpriset till Wilhelm Peterson-Bergers minne -99
Tvåårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden -19

MARI VEDIN LAAKSONEN
SELECTION of my works.

Solo exhibits
Nord Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos, Norway -02
Art Hall, Seinäjoki, Finland -04
Galleri Remi, Östersund, Sweden -06
Kulturens Hus, Luleå, Sweden -08
Ahlbergshallen, Östersund, Sweden -09
Galleri Ekvall+Törnblom, Stockholm, Sweden -12
Galleri Remi/Jamtli Exercishall, Östersund, Sweden -18
Swedish Printmakers’ Association Gallery, Stockholm, Sweden -19

Group Shows
Skellefteå Konsthall, Skellefteå, Sweden -14      
Västerbotten Museum, Umeå, Sweden -14                  
Eksjö Museum, Eksjö, Sweden -15
Jamtland County Museum, Östersund, Sweden -17
Swedish Printmakers’ Association Gallery, Stockholm, Sweden -17
Vårsalongen 2018 – Liljevalchs, Stockholm, Sweden -18
Mitt-salong, LAT 62-63, Östersund, Sweden -19
Vasa Art Hall, Vasa, Finland -19
Vårsalongen 2021 – Liljevalchs, Stockholm, Sweden -21

Public Contracts and Art Comissions
Stockesalen, Homestead Association, Frösön, Federal Government -93
Performance Project ”Identities”, County Government Music -98
Östersund Ski Stadium, Gamla sekretariatet, Östersunds kommun -05                  
Fridegård Park, Östersund Municipal Government -07
JazzRythmFest, Östersund, Scenic Projection, Estrad Norr
– Kultur in Jämtland Härjedalen Region 09-10
The Art Project ”I en Klang av tystnad-Konstgödning”
in Jamtland/Harjedalen, Borgvattnet, Performance, -10
Scenic Projection,” Från andra sidan havet”, Church of Sweden -20

Personal Projects                                                      
”Identities”, CD-Rom 95-98                                                    
Roads through the North 01-03                                                      
Are You Needed? 03-04
Sustainable Future 13-18
Red Listed  20-23

International Work Experience
Estland, Hungary, India, Finland and Norway.

Other                                                                         
Östersund Cultural Stipend -92
1 year Work Stipend, Konstnärsnämnden -96
Diploma, International Art Projection Festival -98
Cultural Prize, Wilhelm Peterson-Berger memorial -99
2 year Work Stipend,  Konstnärsnämnden -19

Mer omfattande information

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET MARI VEDIN LAAKSONEN

SEPARATUTSTÄLLNINGAR fr o m 2000 (verksam sedan 1987)

Galleri Remi, Östersund -00
Konsthallen, Upplands Väsby -00
Konsthallen, Boden -01
Nord Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos -02
Nelimarkka-museet, Södra Österbottensdistrikts
Konstmuseum, Alajärvi, Finland, Free of time, Vägar ut i Norden -03
Varikko Galleria, Seinäjoki, Finland, Vägar ut i Norden -03
Torget. Örnsköldsvik, Free of time, Vägar ut i Norden -03
Konsthallen, Seinäjoki Finland, Behövs Du? -04
Byhuset, Rödön Behövs Du? -06
Galleri Remi, Östersund -06
Kulturens Hus, Luleå -08
Galleri Versalen, Sundsvall -08
Ahlbergshallen, Östersund -09
Järpens kulturhus -11
Galleri Byhuset, Rödön -12
Galleri Ekvall+Törnblom, Stockholm -12
Galleri Remi, Östersund -13
Konsthallen, Kramfors -15
Ånge Folkbibliotek, Ljungandalens konstförening -17
Galleri Remi/Jamtli Exercishall -18
Grafiska Sällskapet -19
Stora kyrkan, Östersund – sceniskt bildspel samt utställning -20
Hammerdals konstförening -21

Samlingsutställningar f r o m 2000 (verksam sedan 1987)

Mitt-Nordenkomitténs kulturdagar, Stjördal/Tröndelag, Norge -00
Galleri S, Östersund -01
Kulturmagasinet -01
Jämtländsk design, Östersund/Campus -01
Länskulturen, Julgranstombola -02
Ahlbergshallen, Jubileum, grafik, Östersund -02
Installation/Happening, Örnsköldsviks Centrum -03
Stadsmuseét Ahlbergshallen,Östersund,Free of time,Vägar ut i Norden -03
Konstföreningen, Trondheim, Free of time, Vägar ut i Norden -03
Grafikens Hus, Mariefred, Barnet i konsten -03
Galleri Gatan, Östersund, Behövs Du? -04
Jämtlands läns museum, Östersund, nyinköpta -04
Designcentrum, Östersund/Campus -04
Väsby Konsthall, Upplands Väsby, Höstsalong -05
Väsby Konsthall, Upplands Väsby, Friendship -05
Osca Kulturhus, Ungern -06
Design & produktutställning, Jämtlands län, Östersund/Campus -06
Ahlbergshallen, Östersund, Grafikverkstaden, 4 grafiker -06
Ahlbergshallen, Östersund -07
Ahlbergshallen, Östersund -08
Byhuset, Retro, Rödön -09
The Prince of Wales Museum, Mumbai, Indien -10
Fine Art Gallery Punjab University, Chandigar, Indien -10
Grafiska sällskapet, Stockholm -10
Jämtlands läns museum -10
Edsvik Konsthall, Stockholm, Höstsalong -10
Härke Konstcentrum, Frösön -12
Exercishallen, Östersund -12
Grafiska Sällskapet -13
Skellefteå Konsthall, Salong -14
Västerbottens museum, Salong -14
Birka Akademi of fine art – Kolkata, Indien -15
J&K Centre for Creative Arts, Jammu, Indien -16
Eksjö museum -15-16
Härke konstcentrum -16
Jämtlands läns museum, Hårresande -17
Grafiska sällskapet, Stockholm -17, -20
Liljevalchs vårsalong, Stockholm -18
Mitt-salong, LAT 62-63, Östersund -19
Vasa konsthall, Finland -19
Grafiska Sällskapet, Stockholm -19, 20
Härke konstcentrum, Frösön -20
Liljevalchs vårslaong, Stockholm -21
Byhuset, Rödön -21
Galleri Lokomotiv -22

MEDLEM I Grafiska Sällskapet -91, KRO -92, KC-Nord
INKÖPT AV Statens Konstråd, Stjördals Kommun Norge, Sveriges Allmänna Konstförening, Jämtlands läns museum, Norrbottens museum, Ett flertal kommuner och landsting i Sverige, Ett flertal företag iSverige
ÖVRIGT Tilldelades Östersunds kommuns kulturstipendium 1992 och ”Peterson-Bergerpriset” 1999 (Jämtlands läns landsting) Statligt arbetsstipendium 1996, 2019
Utgivit: Boken, Evelina och trädgården –92,  CD-Rom, Identiteter –01 Handboken, Nätverk –04

Inbjuden i böcker och tidsskrifter som Norrljus 2003, Konzta 2004, Excellent Art 2019, Jämten 2020, Grus och guld 2018, Provins 2020, Konsttidningen Volym 2021 (nättidning)

Mari Vedin Laaksonen Hästhagsvägen 24 831 43 ÖSTERSUND Tel: 073-0564802
art@marivedin.com www.marivedin.com

MARI VEDIN LAAKSONEN
VERKSAMHET f r o m 1987 Född i Sidensjö

Gestaltning och inredning/design

Metropol, -88 Ö-sund Utsmyckning (medhjälpare vid gestaltningsuppdrag tilldelat Carl-Olof Tronje).

Kälarne sjukhus, -90 Ö-sund Utsmyckning (medhjälpare vid gestaltningsuppdrag tilldelat Carl-Olof Tronje).

Folkets Hus, 90-91 Folkets Hus Ö-sund,
Kommunala musikskolan, gestaltning.
Folkets Hus, 90-91 Brantingsalen, gestaltning.

Folkets Hus, 90-91 Musikskolan och Länsmusikens rep.lokal, gestaltning.

Frösö Hembygdsförening, -93 Stockesalen, Frösön Inredning: projekt-ledarskap, Idé, design.

Jämtlands läns landsting, -93 Remonthagen, Ö-sund (fd Vårdskolan, Frösön),
gestaltning.

Östersunds kommun, Wargentinskolan -95, Curlinghallen, Ö-sund (fd Ishallen), inredning, projektledarskap, idé, design.

Arbetsförmedlingen Ö-sund, (fd Länsarbetsnämnden), -97 Storsjörummet,
Gestaltning, inredning.

Vägverket ? -97, (fd ETOUR Höskolan) Ö-sund, gestaltning.

Amplion Fastigheter AB -99, (fd Företagens Hus, Ö-sund), gestaltning.

Östersunds kommun, -01 Trossgränd, serviceboende, Ö-sund, gestaltning.

Sollefteå kommun, -01 Skulptur placerad i centrum (inköpt av Sollefteås förskönande).

Östersunds kommun, 04-05 Ö-sund Skidstadion. (Sekretariatet- nu Gamla Sekretariatet), gestaltning, inredning, design.

Östersunds kommun, -07 Fridegårdsparken, Ö-sund (f d Marieby förskola), Utomhusgestaltning.

SAMARBETSPROJEKT

Behövs Du?
Projektledare och initiativtagare och konstnärer: Mari Vedin Laaksonen, Cathrine Johansson

Vi började med att ställa frågan Behövs Du? direkt och förutsättningslöst till gymnasieungdomar i Östersund. Utifrån deras svar och egna idéer skapade vi en utställning som visades i Seinäjoki, Finland (700 m2 ) och på en stor sommarloge på Byhuset, Rödön. Utställningen väckte starka känslor.

Identiteter
Projektledare och konstnärlig idégivare, koreograf, producent: Mari Vedin Laaksonen
Uppdragsgivare: Länsmusiken i Jämtlands län
Medarbetare: Länsmusikens Blåsarkvintett, dansare Ylva Bång, kompositör Stefan Levin, ljud o ljus Bohlins media, fotograf Fredrik Herrlander, musiker och ingenjör Max Thoursie, Filmpool Jämtland

Identiteter såldes in som ett unikt samarbete mellan bild, levande musik, dans, ljus och ljud, visualiserat på och genom en konformad projiceringsduk, ett bildspel. Föreställningen visades 13 gånger -98 varav de flesta gångerna på Storsjöteatern i Östersund.
Visningarna omfattade skolbarn, företagare och allmänhet.
Projektet tilldelades Peterson-Bergers kulturpris samt diplomerades för sin ”oförutsägbarhet och för sin gestaltning” på Internationella bildspels-festivalen -98.

Dokumentationen blev en fristående produktion i CD-Rom som jag skapade i samarbete med en student vid Mitthögskolan Ö-sund. En extern utvärdering gjordes och filmsekvenser och foton togs som dokumentation som följde utvecklingen av arbetet med föreställningen Identiteter.

Vägar ut i Norden
Projektledare och initiativtagare, konstnärer och totalansvariga: Mari Vedin Laaksonen, Cathrine Johansson
Medarbetare: Konstnärer från Mittnordenområdet, representanter från konstorganisationer, intendenter, skribent Lena Byström

Efter en tids längtan efter att göra något utanför länets gränser, skapade vi ett Mittnordiskt projekt som vi arbetade med under 2 år. Syftet var att skapa samarbete mellan Finland, Sverige och Norge och att kartlägga organisationerna inom konstområdet. Verktyget blev utställningsverksamhet.
Dokumentationen finns i formen av en liten handbok.

ALU projekt, Stockesalen, Frösön
Uppdragsgivare: Frösö hembygdsförening, Arbetsförmedlingen Kultur, Umeå
Projektledare och konstnärlig ledare, arbetslivsutveckling: Mari Vedin Laaksonen
Medarbetare: 10 hantverkare, Frösö hembygdsförening, konsult Stig Bahlenberg

Tillsammans skapade vi under 2,5 månader inredning och yttre fasadmålning och skorsten. Inredningen bestod av kornischer, lampetter, räcken, stensättning, lysrörskronor,
färgsättning samt att mura en eldstad. Hembygdsgården skulle vara funktionell för uthyrning och aktiviteter av olika slag: musikevenemang, bröllop, dans, fester, dop o s v.

ALU projekt, Z -hallen (Ishallen) Östersund
Uppdragsgivare: Jämtlands läns landsting, Arbetsförmedlingen Kultur, Umeå
Projektledare och konstnärlig ledare, arbetslivsutveckling: Mari Vedin Laaksonen
Medarbetare: arkitekt Stina Cordier, träsnidare Andrej Kerestly?

Tillsammans skapade vi under ett par månader inredning och gestaltning inomhus och delvis utomhus. Som en del av arbetsutvecklingen arbetade vi med datormanipulerade bilder som vi laminerade in. Rå miljö vid cafeteria och korridorer.

Internationella erfarenheter inom konstområdet

Estland:  Medbjuden som konstnär av Landstinget i Jämtlands län i studiesyfte och utbyte med kollegor i vänorten Valga. Vi genomförde förutom studiebesök en gemensam utställning i Kulturhuset, Valga.

Norge och Finland:  Projektet ”Vägar ut i Norden”, projektledare och initiativtagare, Mari Vedin Laaksonen och Cathrine Johansson”.

Finland:  Utställning på Konsthallen i Seinäjoki. Temautställning med namnet ”Behövs du ?” (med utgångspunkt från ungdomars syn på temat) tillsammans med Cathrine Johansson. Projektet visades också på Byhuset, Rödön där utställningen väckte starka reaktioner.

Ungern:  Deltog tillsammans med Cathrine Johansson i en Internationell workshop i Osca under en vecka. Arbetet avslutades med en stor gemensam utställning i Kulturhuset.

Indien:  Workshops, utställningar och pedagogiskt arbete med konstnärer, barn och ungdomar i Mumbai, Dehli och Chandigar. Samarbetet och utbytet skedde med konstnärskollegor från Europa och Asien (Projektet: TellusArt) under en månads tid.

Hållbar framtid med utställningen Från andra sidan havet. Ett stort projekt som initierades av mig men bidrog till många samarbeten över tid. Projektet innehöll studiecirkel, klimatföreläsningar, artistiska inslag och kvällsaktiviteter. Projektets tema var klimat, konflikt och flykt. Se digital katalog här på hemsidan under aktuellt/hem.

UTBILDNINGAR

A Skolor:
Högskolan Härnösand, Förskollärarutbildning 76-78
Nyckelviksskolan, Förberedande Konstskola 81-82
Richterskolan ”Design 1” 03-05

B Kurser: konstnärliga tekniker, bildhantering, marknadsföring
Vattenbaserat screentryck, Serigrafi Grund och påbyggnadskurs, Serigrafi med digital bildhantering, Bokbindning

Lamineringsteknik , Laminatteknik fortsättningskurs.

Inscanning/Bildhantering Corel Photo Paint AB, Photoshop-fördjupad kurs, Grafisk produktion på dator inkl Photoshop och Illustrator, Webbdesign.

Marknadsföring för Frilansare, Företags o kompetensutveckling. samverkan/marknadsföring för kulturarbetare.

Kommunala vuxenutbildningen Eng A -01.

Mötesplatser. Kurs i gestaltning utomhus.

C Kurser: ord, bild, poesi
Ord och Bild med Thomas Tidholm.

Kurs för Författare o Illustratörer under ett samarbete med författare Örjan Persson.

Att se sig själv med Car-Johan De Geer o Marianne Lindberg De Geer.

Målarskola Arlés, Målarskola Ö-sund, Ett flertal kurser för studieförbund i oljemåleri, akvarell, och modellteckning.

Konceptkonst med Love and Devotion.

Separatutställningar fr o m 1987 -1999

Galleri S, Ö-sund -82
Gallerihuset, Ö-sund -89
Kommunhuset, S-vall -90
Ö-sunds sjukhus, installation -91
Gallerihuset, Ö-sund -92
Storsjöteatern, Ö-sund -92
Grafiska Sällskapet, Stockholm -93
Ahlbergshallen, Östersund -94
Rådhuset, Örnsköldsvik -95
Konsthallen, Härnösand -97
Galleri Lyktan, Sollefteå -97
Konsthallen, Skellefteå -98
Galleri José Marti, Stockholm -99
Majoren, Sollefteå -99
Konstmässan, Sundsvall -97,-99
Konsthallen, Kramfors -99
Majoren, Sollefteå -99

Samlingsutställningar fr o m 1987 – 1999

Galleri Versalen -87
Jämtlands läns museum -87
Gallerihuset, Ö-sund -88
Galleri Versalen, S-valls tidnings konstsalong -88
Jämtlands läns museum, vårsalong -91
Ahlbergshallen, Östersund -91
Konstfrämjandet, vandringsutställning mellannorrland -91
Grafiska sällskapet – -91
Härke Konstcentrum, Frösön -92
Jämtland/Tröndelag, Norge -92
Rönnefors – 92
Kulturhuset Valga, Estland -93
Galleri S, Östersund -94
Flaggutställning, Östersund, Sundsvall -94,-95
Konsthallen, Skellefteå -95
Barcelona, Spanien -95
Kristiansand, Norge -96
Byhuset, Rödön -96
Tullkammaren, östersund -96
Jämtlands läns museum, Östersund -96
Härke Konstcentrum, Östersund -97
Olofström -97
Box skulpturpark, Bjärtrå -98
Galleri Norreport, Halmstad -98
Kulturmagasinet, Östersund -99
Grafikens Hus, Mariefred -99

Mari Vedin Laaksonen

Born in Sidensjö 1957

Active in Jämtland since 1987

Exhibitions in Sweden, Finland, Norway,
Hungery, Estonia and India.
Some titles: ”Are you needed?”, ”Free of time”,
”Moments of nature”.

Competence in painting, graphic methods as intaglio
printing, letter press and serigraphy. In laminating
technique, writing and Gicleé, Fine Art printing.

Knowledge in interior- and pattern design, project
leadership, marketing, producership and pedagogical
work.

Co-operation project with Filmpool, Jämtland and
Örjan Persson, writer. In multimedia technology with
Bohlins media, Håkan Järmyr AB and Information
Technology, college level, Stina Cordier, interior-designer,
Ylva Bång, dancer, Stefan Levin, composer and
Cathrine Johansson, artist.

Commissioned by Swedish state. Östersund Municipal
district, Jämtland county government. Folkets
Hus, Jämtland county music, the County employment
agency, Amplion building corporation, Frösö homestead
association, Krokom municipal district, AF-culure
Umeå.

Selected commissions: Stockesalen Frösön (project-
Leadership, interior design).
Performance ”Identities” (project leadership, picture and idéa-design).
The administration building of Östersund Skidstadion (Östersund Skiing stadium).

Awarded Östersund municipal district culture stipend 1992.
Awarded the state working stipend 1996.
Awarded Jämtland county government culture prize 1999.
(Peterson Berger prize)
Member of the Graphic association. KRO and KC-North.

 

Kontakt

Mina kontaktuppgifter

Mari Vedin Laaksonen

Hästhagsvägen 24

831 43 ÖSTERSUND

+46 63 516615

+46 73 0564802

art@marivedin.com

www.marivedin.com

Mari Vedin Laaksonen, Född i Sidensjö 1957
Yrkesverksam Bildkonstnär i Jämtlands län sedan 1987.
Jag har arbetat med både inre och yttre projekt i många olika konstformer.
Mina uttryckssätt har varit konceptuella (idébaserade), måleriska och grafiska. Färgernas uttrycksfullhet och innebörd har dock varit en väldigt viktiga faktor i alla mina verk. Min inspiration och mina perspektiv har jag hitta under möten med människor, under mina år som bildkonstnär och under resor.
Välkommen att se övrig CV på denna hemsida.